Välkommen


Uppdaterat: 200323 
Valpsidan 

Vår målsättning är att föda upp sunda, trevliga golden med stor arbetsvilja och goda retrieveregenskaper.

Följ oss gärna på Facebook också: